Om de zorg voor onze patiënten kwaliteitsvol te houden en de zorgcontinuïteit te kunnen blijven aanbieden, moeten we de instroom van nieuwe patiënten (tijdelijk) beperken.

Dit betekent dan ook dat we geen “bezoekers” kunnen ontvangen: als uw eigen arts met vakantie is, gelieve u te wenden tot de aangestelde vervangarts, dit om onze eigen patiënten vlot te kunnen blijven behandelen.

Als u wil inschrijven in onze praktijk, dan mag u ons secretariaat telefonisch of via e-mail contacteren. We vragen uw contactgegevens, uw adres en waarom u bij ons wil inschrijven.  We trachten u zo snel mogelijk te contacteren of we u kunnen aannemen of niet. Hiervoor houden we rekening met de afstand tot onze praktijk en of er al gezinsleden bij ons ingeschreven zijn of niet. We nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek waarbij we uw medisch dossier opstellen met de belangrijkste gegevens uit uw voorgeschiedenis, uw medicatielijst, vaccinaties, preventieve onderzoeken en zo nodig maken we samen een opvolgplan voor uw chronische aandoening.

Voor ingeschreven patiënten die verhuizen of opgenomen worden in een RVT (rust- en verzorgingstehuis) bekijken wij ook de best mogelijke oplossing in functie van uw mobiliteit en de bereikbaarheid van het RVT.