GMD

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke informatie uit dit dossier meegeven.
Met een GMD laat u weten aan uw mutualiteit wie uw vaste huisarts is en geniet u van een vermindering op het remgeld voor elke raadpleging in onze praktijk. Dit geldt ook voor huisbezoeken bij chronische patiënten en vanaf 75 jaar.
Als u patiënt bent in onze praktijk, kan u dus best een GMD afsluiten. Dit wordt jaarlijks verlengd. Het maakt niet uit bij welke arts u een GMD afsluit, het geldt voor de hele praktijk.