Attesten en voorschriften

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan je arts.


Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.